De conformitat amb el que estableix la Llei 15/99 de Protecció de Dades, se l'informa que les seves dades han estat registrats per complir amb la finalitat per a la qual ens contracta o demanda ( comprar / vendre / finançar / tramitar un immoble ) i que podrà exercir els drets d'accés, rectificació , oposició i cancel·lació dirigint un escrit a : OMEGA HOUSE S.L. C / Tòquio , 6, despatx C 08034 Barcelona CIF B67109660